Chauffeur zonder voertuig

 

Verkiest u dat een van onze chauffeurs gedurende enkele uren of langer het stuur of de zorg van uw wagen overneemt? We organiseren de terbeschikkingstelling van een chauffeur in functie van uw noden en tijdschema: voor een avondfeest of eenmalig evenement, tijdens uw vakantie, een periode van rijonbekwaamheid of overmatige werklast, …

Hoelang u ook van deze dienst gebruik wenst te maken - we hebben steeds een oplossing die aan uw strengste kwaliteitseisen voldoet.

Chauffeur zonder voertuig