Terug

Kunst en media


Voor uw

  • Verplaatsingen tijdens culturele evenementen, concerten, voorstellingen, ....
  • Verplaatsingen en vervoer van personen tijdens draaidagen
  • Vervoer van beroemde artiesten
  • Terbeschikkingstelling van voertuigen voor opnames van reclamefilms, - spots en – foto’s

Kan u rekenen op


  • Een uitgebreid en divers wagenpark: luxesedans, prestigeauto’s, minibusjes, autobussen, stretch limousines, uitzonderlijke wagens en oldtimers
  • Een flexibele logistieke –en coördinatiedienst, die 24/24 u en 7/7 dagen te uwer beschikking staat

Meerwaarde van Modern Car


We hebben zeer veel ervaring met het vervoer van publieke figuren, en stelden al meerdere soorten voertuigen ter beschikking tijdens draaidagen.

GREEN POWER

Contacteer ons: +32 (0)2 420 10 00

Copyright © 2019 Modern Car

Met de steun van Brussels Invest & Export

Brussels Invest & Export Bruxelles Irisnet ImageFields Designed byBrandSight Photos byVeelo